وبسایت شخصی مهندس امین باقری

مکانی برای به اشتراک گذاری تجربیات روزانه یک مهندس عمران، شامل مسائل اجرایی، عکس های اجرایی، متره و برآورد، طراحی ، آموزش ها و فرم های مورد نیاز دفتر فنی
ابزار تلگرام

تیک ابزارابزار تلگرام برای وبلاگ

ghalebe

مکانی برای به اشتراک گذاری تجربیات روزانه یک مهندس عمران، شامل مسائل اجرایی، عکس های اجرایی، متره و برآورد، طراحی ، آموزش ها و فرم های مورد نیاز دفتر فنی

وبسایت شخصی مهندس امین باقری

امین باقری
کارشناس ارشد عمران سازه
مترور، طراح سازه ، برنامه نویس

https://t.me/Eng_AminBagheri
EMail : Eng.AminBagheri@gmail.com
Tel : 0935-563-4675
Telegram : @aminbagheri67

آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب
محبوب ترین مطالب

در بخش قبلی یا آموزش محاسبه وزن میلگرد تای بیم یا تیر کلاف یا ژوئن آشنا شدیم، در این بخش به نحوه محاسبه وزن میلگردهای تیرچه می پردازیم.

محاسبه وزن میلگرد تیرچه

 

آنچه در این آموزش بررسی می شود :

  1. محاسبه وزن میلگردهای طولی تیرچه
  2. محاسبه وزن میلگردهای خرپایی (زیگ زاگ) تیرچه

 

میلگرد تیرچه شامل میلگرد طولی تیرچه و میلگرد زیگ زاگ می باشد . که در ادامه متره کردن هر کدام را یاد می گیریم :

 

1- محاسبه وزن میلگردهای طولی تیرچه

میلگرد های طولی تیرچه را در شکل زیر می بینیم . معمولا در پلان ها , تیرچه جدول میلگرد دارد , که در آن نمره میلگرد را نسبت به طول آن مشخص می کند . در زیر ما جدول تیرچه را در کنار تیرچه میبینیم .

محاسبه وزن میلگردهای طولی تیرچه

 

در ادامه پلان تیرچه ریزی که برای محاسبه میلگردهای تیرچه ساتفاده می شود را می بینیم :

پلان محاسبه میلگردهای تیرچه

همچنین می توان یک نمونه جدول تیرچه که باید در پلان برای برداشت مشخصات تیرچه موجود باشد را مشاهده می کنیم :

جدول مشخصات تیرچه

همانطور که در جدول و پلان بالا مشخص است، ما دو نوع تیرچه J1,J2 داریم.

 

در شکل زیر طول میلگرد طولی تیرچه بین محور A,B   و محور 3,4   نشان داده شده است . همانطور که در شکل می بینیم میلگردهای طولی تیرچه تا وسط تیر ادامه دارند .

نحوه برداشت و استخراج طول میلگرد طولی تیرچه

پس طول میلگرد طولی تیرچه ببن محور A,B  برابر 4.20 متر است .

حال می خواهیم تعداد میلگرد طولی تیرچه را بدست آوریم . به سراغ پلان تیرچه میرویم :

پلان میلگرد طولی تیرچه

مشخص شدن میلگردهای طولی تیرچه

با توجه به شکل بالا , میلگرد های طولی تیرچه شامل دو میلگرد A  , یک میلگرد  Dو یک میلگرد B میباشد که طول همه این میلگرد ها برابر با همان طول 4.20 متر که در بالا نشان داده شد می باشد .

 

حال در مرحله آخر باید تعداد تیرچه را در دهانه مورد نظر بدست آورد که به سراغ پلان برش تیرچه میریم :

مشخص شدن تعداد تیرچه

 

همانطور که در شکل بالا میبینیم فاصله تیرچه 50 سانتی متر است .

خب ما طول دهانه عمود بر طول تیرچه را نیز لازم داریم که آن از پلان تیرچه ریزی برداشت می کنیم :

محاسبه تعداد تیرچه در پلان

از تقسیم طول عمود بر فاصله تیرچه و کم کردن یک عدد از آن تعداد تیرچه نیز به دست می آید.

395 / 50 = 7.9 = 8

8 – 1 = 7

تعداد تیرچه در دهانه بین محور A,B   و محور 3,4 برابر با 7 تیرچه است .

با نگاهی دوباره به شکل قبل مشخص است که تیرچه این دهانه از نوع J1 است پس میلگرد های این تیرچه را از جدول تیرچه ردیف J1  استخراج می کنیم .

حال جدول میلگرد طولی تیرچه را در دهانه محور بین محور A,B   و محور 3,4 آماده می کنیم .

واحد

حجم

وزن

طول

تعداد تیرچه

تعداد میلگرد مشابه

نام

Kg

70.56

1.2

4.2

7

2

 میلگرد A تیرچه دهانه بین محور A,B و محور 3,4

Kg

46.45

1.58

4.2

7

1

 میلگرد B تیرچه دهانه بین محور A,B و محور 3,4

Kg

26.11

0.888

4.2

7

1

 میلگرد D تیرچه دهانه بین محور A,B و محور 3,4

Kg

26.11

جمع وزن میلگرد نمره 12 به کار رفته در تیرچه دهانه محورهای A,B و محور 3,4

Kg

70.56

جمع وزن میلگرد نمره 14 به کار رفته در تیرچه دهانه محورهای A,B و محور 3,4

Kg

46.45

جمع وزن میلگرد نمره 16 به کار رفته در تیرچه دهانه محورهای A,B و محور 3,4

  • تذکر : چون نمره میلگرد های تیرچه متفاوت بود جمع هرکدام جدا محاسبه شد و یکجا جمع نشد!

 

2-محاسبه وزن میلگردهای خرپایی (زیگ زاگ) تیرچه:

برای محاسبه میلگرد زیگ زاگ تیرچه ما باید طول کلی زیگ زاگ یک تیرچه را محاسبه کنیم و در تعداد تیرچه ضرب کنیم و در انتها طول کلی میلگرد زیگ زاگ را در وزن واحد طول میلگرد ضرب می کنیم .خب برای محاسبه طول زیگ زاگ میلگرد تیرچه ابتدا ما باید طول یک گام تیرچه را محاسبه کنیم . به سراغ پلان تیرچه می رویم :

محاسبه گام تیرچه

محاسبه طول میلگرد خرپا (زیگ زاگ) تیرچه

 

حال به از فرمول a^2 = b^2 + c^2  طول نصف یک گام زیگ زاگ را بدست می آوریم و عدد را در دو ضرب می کنیم تا طول یک گام زیگ زاگ بدست می آید :

 

a ^ 2 = b ^ 2 + c ^ 2 = 22 ^ 2 + 10 ^ 2 = 584 => a = 24.16 cm

x = 24.16 * 2 = 48.33 Cm

 

طول یک گام زیگ زاگ 48.33 سانتی متر بدست آمد . حال برای بدست آوردن طول ردیف یک زیگ زاگ در تیرچه باید تعداد گام را بدست آورد که برای این کار باید طول تیرچه را بر طول افقی یک گام که در اینجا همان 20 سانتی متر است تقسیم کنیم .

 

محاسبه طول زیگ زاگ تیرچه ها

 

تعداد گام تیرچه : 420 / 20 = 21

21 * 48.33 Cm = 1014.93 cm = 10.14 m

حال چون دو ردیف میلگرد زیگ زاگ در تیرچه داریم این طول را در 2 ضرب می کنیم :

10.14 * 2 = 20.28 m

حال جدول میلگرد زیگ زاگ تیرچه دهانه بین A,B و 3,4 را آماده می کنیم :

 

واحد

وزن کل

وزن

طول

تعداد تیرچه

تعداد میلگرد مشابه

نام

Kg

56.07

0.395

20.28

7

1

 میلگرد C تیرچه دهانه بین محور A,B و محور 3,4

Kg

56.07

جمع وزن میلگرد نمره 8 به کار رفته در تیرچه دهانه محورهای A,B و محور 3,4

 

میلگرد زیگ زاگ بقیه دهانه ها نیز به همین شیوه محاسبه میشود .

حال که محاسبه میلگرد طولی و زیگ زاگ تیرچه را یاد گرفتیم می توانیم محاسبات میلگرد های تیرچه بقیه دهانه ها و بقیه طبقه ها را نیز بدست آوریم . ما برای بقیه دهانه ها ریز محاسبات را تکرار نمی کنیم و فقط نتایج را در جدول ذکر می کنیم :

 

واحد

وزن کل

وزن

طول

تعداد تیرچه

تعداد میلگرد مشابه

تعداد طبقه

نام

Kg

78.12

1.2

4.65

7

2

2

میلگرد A تیرچه دهانه بین محور A,B و محور 1,2

Kg

102.86

1.58

4.65

7

1

2

میلگرد B تیرچه دهانه بین محور A,B و محور 1,2

Kg

57.81

0.888

4.65

7

1

2

میلگرد D تیرچه دهانه بین محور A,B و محور 1,2

Kg

64.09

0.395

11.59

7

2

2

میلگرد C تیرچه دهانه بین محور A,B و محور 1,2

Kg

70.56

1.2

4.2

7

2

2

میلگرد A تیرچه دهانه بین محور A,B و محور 3,2

 

Kg

92.90

1.58

4.2

7

1

2

میلگرد B تیرچه دهانه بین محور A,B و محور 3,2

Kg

52.21

0.888

4.2

7

1

2

میلگرد D تیرچه دهانه بین محور A,B و محور 3,2

Kg

64.09

0.395

11.59

7

2

2

میلگرد C تیرچه دهانه بین محور A,B و محور 3,2

Kg

80.64

1.2

4.8

7

2

2

میلگرد A تیرچه دهانه بین محور A,B و محور 3,4

Kg

106.18

1.58

4.8

7

1

2

میلگرد B تیرچه دهانه بین محور A,B و محور 3,4

Kg

59.67

0.888

4.8

7

1

2

میلگرد D تیرچه دهانه بین محور A,B و محور 3,4

Kg

56.07

0.395

10.14

7

2

2

میلگرد C تیرچه دهانه بین محور A,B و محور 3,4

Kg

164.95

1.58

5.8

9

2

2

میلگرد A تیرچه دهانه بین محور B,D و محور 3,4

Kg

164.95

1.58

5.8

9

1

2

میلگرد B تیرچه دهانه بین محور B,D و محور 3,4

Kg

92.71

0.888

5.8

9

1

2

میلگرد D تیرچه دهانه بین محور B,D و محور 3,4

Kg

99.61

0.395

14.01

9

2

2

میلگرد C تیرچه دهانه بین محور B,D و محور 3,4

Kg

183.28

1.58

5.8

10

2

2

میلگرد A تیرچه دهانه بین محور B,D و محور 2,3

 

Kg

183.28

1.58

5.8

10

1

2

میلگرد B تیرچه دهانه بین محور B,D و محور 2,3

Kg

103.01

0.888

5.8

10

1

2

میلگرد D تیرچه دهانه بین محور B,D و محور 2,3

Kg

110.68

0.395

14.01

10

2

2

میلگرد C تیرچه دهانه بین محور B,D و محور 2,3

Kg

78.12

1.2

4.65

7

2

2

میلگرد A تیرچه دهانه بین محور B,C و محور 1,2

Kg

102.86

1.58

4.65

7

1

2

میلگرد B تیرچه دهانه بین محور B,C و محور 1,2

Kg

57.81

0.888

4.65

7

1

2

میلگرد D تیرچه دهانه بین محور B,C و محور 1,2

Kg

64.09

0.395

11.59

7

2

2

میلگرد C تیرچه دهانه بین محور B,C و محور 1,2

Kg

27.90

1.2

4.65

5

2

1

میلگرد A تیرچه دهانه بین محور A,B و محور 3,4

Kg

36.74

1.58

4.65

5

1

1

میلگرد B تیرچه دهانه بین محور C,D و محور 1,2

Kg

20.65

0.888

4.65

5

1

1

میلگرد B تیرچه دهانه بین محور C,D و محور 1,2

Kg

22.89

0.395

11.59

5

2

1

میلگرد B تیرچه دهانه بین محور C,D و محور 1,2

Kg

481.53

جمع وزن میلگرد نمره 8 به کار رفته در تیرچه

Kg

443.87

جمع وزن میلگرد نمره 12 به کار رفته در تیرچه

Kg

335.34

جمع وزن میلگرد نمره 14 به کار رفته در تیرچه

Kg

1138.00

جمع وزن میلگرد نمره 16 به کار رفته در تیرچه

نظرات  (۵)

بیستی

عالی مهندس

کارتون حرف نداره مهندس.

موفق و سرافراز باشید

عالی بود مهندس

وبسایت و کانال تلگرامتون خیلی مفیده

ممنون

درود بر شما مهندس  عزیز

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی